Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING THE V COMPANY B.V. /VVITAMINE.COM/DOYOUV.COM

 

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers. De bescherming van je privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. Je kunt er op vertrouwen dat jouw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met jouw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

 

Website bezoek en digitale gegevens 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch je IP-adres maar niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 

 • je domeinnaam maar niet je e-mailadres
 • je e-mailadres als je berichten plaatst op deze website
 • je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site raadpleegt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie)

 

Bestellingen en gegevens verwerking

Wij hebben altijd jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betalingsgegevens nodig om een bestelling te kunnen verwerken. Tevens hebben wij voor het versturen van de bestelling een bezorgadres, het telefoonnummer en de naam van de eventuele ontvanger nodig om te zorgen dat jouw bestelling netjes aankomt bij de ontvanger. Bij het bestellen van de bestelling verwerken wij dus de volgende gegevens:

 

 • De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Betalingsgegevens van de bestelling;
 • Inloggegevens;
 • IP-adres.

 

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering

Wij conformeren aan deze wetgeving en bieden jou de mogelijkheid om jouw gegevens welke wij verwerken altijd in te zien. Voor rectificatie en verwijdering zullen wij altijd in eerste instantie de wettelijke bewaartermijn hanteren voor de cruciale gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Na deze bewaartermijn voldoen we graag aan de wens van verwijdering of rectificatie.

 

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

De veiligheid van jouw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

 

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via jouw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL=secure socket layer. Dat kan je herkennen aan het slotsymbool dat jouw browser bij een SSL-verbinding laat zien.

 

Ter waarborging van de duurzame bescherming van jouw gegevens worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek.

Deze beginselen gelden ook voor bedrijven die in opdracht van ons en op aanwijzing van ons gegevens verwerken en gebruiken.

  

Bewaartermijn

The V Company B.V. heeft een 7 jaar bewaartermijn op jouw bestelling gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst. Deze gegevens worden altijd geschoond van de informatie die wij niet nodig hebben dus persoonlijke informatie wordt alleen bewaard zolang als dit nodig is.

 

Derden

Wij maken gebruik van betalingsverwerkers en hebben wij een aantal softwarepakketten waar onze gegevens intern in verwerkt worden. Alleen deze partijen kunnen toegang krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben zodat wij de bestelling voor jou kunnen verzorgen:

 

 • De leverancier van de gekozen betalingsmogelijkheid (Afterpay, MultiSafePay voor IDEAL en creditcardbetalingen en Paypal);
 • Onze CRM, Magento webshop en financiële softwarepakket;
 • MCS Fulfilment welke de bestelling voor jou gereed zal maken;
 • Mailchimp voor het versturen van onze nieuwsbrief; 
 • The V Company B.V. zal jouw gegevens niet aan derden buiten Europa verstrekken tenzij de bestelling naar iemand  buiten Europa verstuurd wordt en je dus een bezorgadres invult buiten Europa.

 

Wij hebben met deze partijen de correcte juridische procedures doorlopen om te zorgen dat jouw gegevens altijd veilig worden verwerkt. Dit geldt ook voor bestellingen die plaatsvinden vanuit het buitenland.

 

Cookiebeleid

Cookies, webanalysediensten en sociale media

Wij willen je een aangename online-beleving op onze website mogelijk maken en plaatsen daarvoor in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG cookies, webanalysediensten en socialemediaplugins.

Daartoe maken wij gebruik van verschillende cookies en diensten, om de functionaliteit van onze website te waarborgen en de website zo informatief en gebruikersvriendelijk mogelijk voor jou te maken. Wij vinden het belangrijk dat je comfortabel kan surfen op onze website en daarom neemt de voortdurende optimalisatie van onze website een belangrijke plaats in. Daartoe behoren bijvoorbeeld al ingevulde vakjes in formulieren, zodat je niet steeds alle gegevens opnieuw moet invoeren en door jou gekozen instelling opgeslagen kunnen worden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat content op onze website aan jou getoond wordt waarvoor jij je werkelijk interesseert en waardoor de online-beleving gemakkelijker voor jou wordt.

Daarbij verliezen wij echter niet de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens uit het oog. Daarom vind je hieronder gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies en diensten die door ons op deze website worden ingezet. Je hebt vanzelfsprekend de mogelijkheid om alle cookies en diensten te deactiveren. Hetzij door het blokkeren of wissen van cookies via je internetbrowser of door het afzonderlijk deactiveren door middel van het plaatsen van een aangegeven opt-out-cookie resp. het volgen van een aangegeven link. Je moet je wel bedenken, dat elke door jou gebruikte browser apart gedeactiveerd moet worden. Indien alle cookies in jouw browser worden gewist, betreft dat ook het betreffende opt-out-cookie.

 

Functionele cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in jouw browsergeschiedenis worden geplaatst, waardoor bij je volgende bezoek gemaakte instellingen en andere wijzigingen die je hebt aangebracht, worden gereconstrueerd.

Deze functionele cookies garanderen dat onze website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bij ons maximaal 1 jaar opgeslagen – vervolgens worden ze automatisch gewist. De volgende functies zijn bijvoorbeeld mogelijk met deze cookies:

• het opslaan van producten, die je in jouw winkelmandje hebt gelegd;

• het opslaan van wat je hebt ingevoerd tijdens de check-out of bij een bestelling, zodat je deze gegevens niet opnieuw behoeft in te voeren;

• het opslaan van standaardinstellingen zoals taal, plaats, aantal zoekresultaten enz.;

• het opslaan van instellen voor een optimale videovertoning, bijv. de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw beeldscherm;

• het bepalen van jouw browserinstellingen, om onze website optimaal op jouw beeldscherm te tonen;

• de herkenning van misbruik van onze websites en diensten, bijv. door de registratie van meerdere op elkaar volgende evenals mislukt aanmeldpogingen;

• het regelmatige laden van de website, zodat de website toegankelijk blijft of

• het opslaan van jouw inloggegevens, zodat je die niet elke keer opnieuw moet invoeren.

Je hebt de mogelijkheid het plaatsen van deze cookies te blokkeren en reeds geplaatste cookies te wissen. Nadere informatie hierover krijg je bij de producent of via de helpfunctie van jouw internetbrowser. Wij moeten je erop wijzen dat bepaalde functionaliteiten op onze website niet meer of nog slechts beperkt beschikbaar zijn, wanneer je deze functionele cookies niet toelaat.

 

Analysediensten voor statistische doeleinden

Om te kunnen vaststellen welke content op onze website voor jou het interessantst is, meten wij continu het aantal bezoekers evenals de content die het vaakst wordt bekeken. De daarbij verzamelde gegevens gebruiken wij voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld

• voor de vaststelling van het aantal bezoekers op onze websites;

• voor de vaststelling van de afzonderlijke bezoekduur van de bezoekers van onze websites;

• voor de vaststelling van de volgorde van bezoek van de verschillende websites;

• voor de beoordeling welke delen van onze website moeten worden aangepast of

• voor optimalisatie van de website.

 

De volgende diensten gebruiken wij voor statistische doeleinden, die je door het plaatsen van een opt-out-cookie of het volgen van een link kunt deactiveren:

• Google Analytics

• Google Tag Manager

  

Marketingdiensten

Wij maken gebruik van marketingdiensten om jou interessante aanbiedingen of aanbiedingen van derden te kunnen tonen. Daarvoor nemen wij reclame op via reclamepartners of reclamenetwerken, die third-party-cookies plaatsen, die bij het bezoek aan onze website worden geactiveerd en uitsluitend door de betreffende reclamepartner worden uitgelezen. Wij willen je bovendien slechts reclame tonen, die jou werkelijk interesseert. Daarom zetten wij op onze website zogenaamde retargeting in voor op jouw interesses afgestemde reclame. De daarvoor tijdelijk opgeslagen cookies maken het onze retargetingpartners mogelijk, bezoekers op onze website onder een pseudoniem te herkennen en slechts producten te tonen, die onze bezoekers waarschijnlijk interesseren.

In de cookies van onze retargetingpartners worden geen persoonsgegevens of gevoelige gegevens opgeslagen. En de verzamelde gegevens worden niet samengevoegd met gegevens die identificatie van onze bezoekers mogelijk maakt.

Deze diensten dienen er ons bijvoorbeeld toe

• om het succes te meten en om de ingezette reclamemaatregelen tussen reclamepartners en ons te factureren;

• om te volgen welke advertenties jij al hebt gezien, om te verhinderen dat jij dezelfde opnieuw te zien krijgt;

• om het aantal page views van onze website te zien;

• om interne zoekopdrachten te kunnen volgen;

• om het aanroepen van productsites te zien of

• om jouw inlogstatus te herkennen.

 

Wij willen je erop wijzen dat bij deactivering van deze diensten voor marketingdoeleinden je toch reclame te zien krijgt. Deze advertenties kunnen bijv. worden aangepast aan de content van de website. Je kunt deze soort contentafhankelijke internetreclame vergelijken met reclame op televisie – als je bijv. kijkt naar een televisie-uitzending over koken, zie je vaak reclame over kookproducten bij de betreffende reclameblokken.

De volgende diensten gebruiken wij voor marketingdoeleinden, die je door het plaatsen van een opt-out-cookie of het volgen van een link kunt deactiveren:

• Facebook-pixel

• Facebook Exchange (FBX)

• Facebook Custom Audience

• Google AdWords

• Google DoubleClick

• Google Dynamic Remarketing

 

Socialemediaplugins

Op onze website bieden wij jou zgn. socialemediaplugins van verschillende sociale netwerken aan, opdat je verbinding kan maken met jouw socialemediakanalen. Deze plugins zijn gemarkeerd met een logo of met de toevoeging "sociale plugin". Bij gebruikmaking van de plugins maakt jouw internetbrowser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. Indien je bij gebruikmaking van onze website met jouw account aangemeld bent bij een van deze sociale netwerken en onze webcontent wilt delen, wordt deze informatie gekoppeld aan jouw betreffende account.

De volgende socialemediaplugins zijn opgenomen in onze website en kunnen door jou door het plaatsen van een opt-out-cookie of het volgen van een link worden gedeactiveerd:

• Facebook share-/Like-button

• Google+

• Twitter

 

Contactgegevens gegevensbescherming

 

Per email: customercare@doyouV.com

Per telefoon: NL: 0854891881 BE: 0031854891881

Per brief: t.a.v. The V Company B.V., t.a.v. Gegevensbescherming, Postbus 93, 4870 AB Etten-Leur

 

Communicatie

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen of telefonisch contact wenst van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen. Indien je geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken op het hierboven vermelde adres.

 

Consumenteninformatie

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy statement. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens wij deze gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden deelname te weigeren.

 

Toegang tot gegevens

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

 

Disclaimer

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy statement, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres. Bij onregelmatigheden kun je altijd melding doen bij de Autorireit Persoonsgegevens, wij werken graag mee om de privacy te garanderen.

 

Laatste update: 24 mei 2018